Tietokonetekniikan laitos

Tampereen teknillinen yliopisto
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Muutamia linkkejä perus-www:ssä pidettäviin asioihin. Perustilanteessa niihin linkitetään suoraan, esim. kurssin POP-sivulta.

TKT-kurssit

FPGA-alustan lainaaminen

Yritysesittelyt: Rauta-aika ke 30.11.2011

Ohjelmistojen käyttöohjeita


Päivitetty 2011-11-21