[Back to Opetus - Teaching] 

TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus

TKT-1212 Implementation of Digital Systems

2012-2013 Periodit 3-4, 8 op

Lukuvuonna 2013-2014 tämä korvautuu kurssilla TIE-50200 LOGIIKKASYNTEESI


Luennot


Periodi 3: Ensimmäinen luento ti 8.1.2013
  • Ti 10-12 TB223
  • Ke 12-14 TB223 (3 kertaa, alk. 9.1.2013)
Periodi 4:
  • Ti 10-12 TB222
Välikoe ti 26.2.2013 klo 10-12 TB223. Saa olla 1 A4-arkillinen muistiinpanoja mukana.
Luennoitsija Erno Salminen(@tut.fi)

Kurssin kuvaus opinto-oppaassa.

Kurssi luennoidaan periodeilla 3-5. Luentoja on yhteensä 15+1 kpl.

Kalvot, luentomateriaali ja luentoaikataulu.
Huom! Kaikki hyödyllinen tieto on näillä sivuilla eikä POPissa!
Kurssi antaa perustaidot nykyaikaiseen joustavaan digitaalisuunnitteluun. Kurssilla opetellaan VHDL-kieltä, jolla kuvataan digitaalisia järjestelmiä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa omatoimisesti toteuttaa digitaalisen järjestelmän annettujen vaatimusten pohjalta.


[Back to previous]

Harjoitukset

Kurssin suorituksessa painotetaan käytännön osaamista harjoituksissa. Harjoituksista voi saada bonuksia 6 pistettä tenttiin.

Harjoitussivulle
HUOM. Viimeisin paikkatieto täällä, ei POPissa...

Periodit 3 ja 4; Alkaen jo to 10.1.2013 Linux-luokassa TC417
  • Ti 8-10         (AP)
  • To 14-16       (JR)

Suoritusvaatimukset

  • Tentti tai välikokeet (max. 30p)
  • Hyväksytysti suoritetut harjoitukset/harjoitustyö
  • harjoituksista voi saada bonuksia tenttiin
  • Tentin yhteydessä voi suorittaa vain tentin tai 2. välikokeen, ei kumpaakin.

KirjallisuusLast modified: