[Back to Opetus - Teaching]
[Back to previous]

TKT-1570 Kandidaatintyöseminaari 0 op.,
B.Sc seminar, 0 cr.


Yleistä

Tietokonetekniikan laitoksella kandidaatintöiden ohjaaminen ja tarkastaminen toteutetaan seminaarin avulla.

Tiedekunnan ohjeet löytyvät POPista. Kaikki osasuoritukset kerätään kandidaatintyölomakkeeseen (Huom! linkki päivitetty 2011-11-16).

Kandidaatin työ on tutkimuksellisen työn pohjalta kirjoitettu opinnäyte saaduista tuloksista.  Tutkimuksen voi tehdä itsenäisesti tai (Tietokonetekniikan laitoksella) 2 hengen ryhmässä. Myös kirjallinen osuus voidaan tehdä ryhmässä, kunhan kunkin kirjoittajan oma osuus on selkeästi rajattuna.

Aiheen valinta

Kandidaatintyön sisältö Tietokonetekniikan laitoksella voi olla mm.

 • Kirjallisuusselvitys
 • Teoreettinen tai kokeellinen tutkimus
 • Kurssin harjoitustyön suunnittelu
 • Ohjelmiston tai laitteiston evaluointi

Valitse aihe tai ehdota omaa aihetta. Joidenkin aiheiden yhteydessä on erillinen yhteyshenkilö, jolta saa opastusta teknisissä yksityiskohdissa.

Tarkastaminen

Tietokonetekniikan laitoksella tiedekunnan nimeäminä tarkastajina toimivat tällä hetkellä Erno Salminen (erno.salminen at tut.fi), Helena Leppäkoski (helena.leppakoski at tut.fi), Tapani Ahonen (tapani.ahonen at tut.fi), Riku Uusikartano (riku.uusikartano at tut.fi), ja Matti Haavisto (matti.haavisto at tut.fi),

Työstä arvioidaan sekä tekijän yleinen suoriutuminen että kirjallinen osuus, katso esimerkkilausunto [pdf] (lisätty 2011-06-21)
Laajuus ja kesto

Kandidaatintyön suositeltava kesto on 2 periodia. Työn tekemisen voi aloittaa kunkin periodin ensimmäisellä viikolla ja sitä voi tehdä myös kesän aikana. Selittämättömät viivästykset huonontavat arvosanaa.

Tyypillisesti työn pituus on 15-25 sivua. Hyvä kandidaatintyö ei ole liian laaja. Työstä saa 8 op., joka vastaa n. 150-200h työpanosta. Kahdelle periodille jaettuna tämä tarkoittaa n. 1.5-2 täyttä työpäivää viikossa.

Käytännön vaiheet

Käytännön vaiheet ovat seuraavat. Vaiheet menevät ajallisesti päällekkäin etenkin työn aloitusvaiheessa (kohdat 1-4).

 1. Etsit(te) sopivan aiheen ja neuvottelet(te) tarkemmin sisällöstä ja aikataulusta tarkastajan kanssa. Aihe sovitaan viimeistään avausluennolla (kunkin periodin 1. viikko).
 2. Osallistut tiedekunnan luentosarjalle Ala kirjoittaa! (2h + 2h)
 3. Osallistut vähintään kolmeen kandidaatintyöseminaariin
  - Aloittamisvaiheessa työn suunnitelman (1 A4) esittäminen: tavoitteet, aikataulu, käytettävät resurssit (n. 10 min). Yleensä periodin toisella viikolla.
  - Noin puolessa välissä tarkistetaan kirjallisen raportin tilanne ja aikataulu (n. 20 min) sekä toisen opiskelijan työn opponointi
  - Loppuesitys (n. 20 min) työn ollessa kutakuinkin valmis, mielellään demo
 4. Toteutat vaadittavan työn ja kirjallisen osuuden aikataulun mukaisesti. Tarkastaja ehdottaa opiskelijalle muutoksia sisällön parantamiseksi.
 5. Esittelet työsi loppuseminaarissa ja suoritat kypsyysnäytteen.
 6. Teet ehdotetut muutokset ja toimitat lopullisen työn tarkastajalle. Tarkastaja antaa työstä lopullisen lausunnon ja suoritusmerkinnän seminaarista.
 7. Kunhan työ on hyväksytty, kandidaatiksi valmistuminen vaatii vielä parit helpot kiemurat.
Ks. myös lukuvuoden 2011-12 aikataulusuunnitelma [pdf] (päivitetty 2011-11-15).
Esitykset

Seminaariesitykset järjestetään perjantaisin klo 12:30-14 (ja erikoistapauksissa klo 14-16), (yleensä) luokassa TC419.

Syksyllä 2011 avausluento pidetään viikoilla 35 ja 42.
Keväällä 2012 avausluento pidetään viikoilla 2 ja 11

Tarkastaja ja aiheen yhteyshenkilö ovat paikalla. Merkittävä osa ohjauksesta tapahtuu seminaareissa. Ryhmän esitykset vaikuttavat myös työn arvosteluun.

Kirjallinen raportti

Opinnäytetyö kirjoitetaan suomeksi. Jos opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, voidaan kieleksi valita englanti.

Raportin alussa esitellään työn taustat (käyttöympäristö, teoriat ja laitteet yms.). Sen jälkeen esitellään oma työ, koejärjestelyt, mittaustulokset, sekä johtopäätökset.

Kirjoittaminen kannataa aloittaa heti kun aihe on tiedossa. Ensimmäinen vedos sisältää minimissään

 1. Oikea dokumenttipohja
 2. Otsikot paikoillaan
 3. Johdanto (1-2 s.)
 4. Taustatiedot (3-6s)
 5. Hahmotelma tärkeimmistä kuvista ja taulukoista
 6. Tärkeimmät viitteet oikein muotoiltuna
Seuraavassa vedoksessa täydennetään aiempia ja esitetään oman ratkaisun perusidea, tarkemmat toteutusyksityiskohdat, tulokset ja johtopäätökset. Lopullista versiota varten työtä viilataan vielä tarkastajan kommenttien perusteella.
Ohjeita tyyliin ja suoritusprosessiin

Työssä käytetään sovelletaan TTY:n ohjetta sekä mallipohjaa. Tarkastaja voi myös tarkentaa edellä mainittuja ohjeita.

Ala kirjoittaa -luentojen materiaali Moodlessa
Kirjasto järjestää tiedonhankintakoulutusta.

Muista myös tarkastaja E. Salmisen laatimat:
 1. Kandityön pakollinen tarkistuslista [pdf] Lue ennen palautusta! (päivitetty 2013-01-07)
 2. Vinkkejä selkeään ilmaisuun [pdf]
 3. Vinkkejä esittämiseen [pdf]

Mallia voi ottaa vaikkapa näistä töistä:
Jussi Nieminen, Syntesoituva liikennegeneraattori piirinsisäisten tiedonsiirtoverkkojen testaukseen ja suorituskykyvertailuun, kandidaatintyö, Tampereen teknillinen yliopisto, 2010, 30 s.

Esko Pekkarinen, Moniprosessorisovellusten mallintaminen, kandidaatintyo, Tampereen teknillinen yliopisto, 2011, 26 s.Erno Salminen, Helena Leppäkoski , Matti Haavisto
Muokattu: elokuu 2011