TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset - TKT-2307 Wireless sensor network applications

For TKT-2307 see end of page.

Miksi valitsen tämän kurssin

Langattomat sensoriverkot (WSN) on uusi nouseva teknologia-alue, joka tulee muuttamaan ympäristön esineet keskenään ja ihmisen kanssa kommunikoiviksi. Ala tulee olemaan merkitykseltään ja vaikuttavuudeltaan jopa matkapuhelinalaa isompi. 

Tietokonetekniikan laitoksella on tehty usean vuoden ajan maailmanlaajuisesti uraauurtavaa tutkimusta sensoriverkkojen kehittämiseksi. Nyt sinulle tarjoutuu mahdollisuus tutustua meillä kehitettyyn huipputeknologiaan ja osallistua Suomen ensimmäiseen yli sadan sensorin laajuisen aidon sensoriverkon asennukseen, käyttöön, analysointiin ja sovelluksiin perehtymiseen.

Tavoitteena on myös innostaa aivan uusien sovellusten ideointia ja suunnittelua joita ei perinteisillä verkkotekniikoilla ole voitu toteuttaa. 

Käytämme tällä kurssilla uusimpia 2.4GHz TUTWSN-sensoreita, joilla mitataan TTY:n tiloissa mm. lämpötiloja, valaistusta, tärinää, hiilidioksidia, ihmisten liikettä ja sensoreiden omaa paikkaa suhteessa muihin sensoreihin. 

Miten jatkan tästä eteenpäin

Kurssi antaa valmiudet analysoida ja suunnitella sensoriverkon sovelluksia erityisesti käyttäjän näkökulmasta.

Sensoriverkon laitteistoalustaan (prosessori, radio ja oheislaitteet kuten anturit) perehdytään perusteellisesti kurssilla TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät.

Kurssi TKT-2456 Wireless sensor networks antaa syvälliset tiedot sensoriverkkojen protokollista ja suunnitteluperiaatteista.

Miten suoritan kurssin

Kurssin esimerkki- ja harjoitussovelluksissa käytetään useita web-jakelukanavia (XML, RSS, Widget, Facebook) sekä tehdään omia reaaliaikaisia sovelluksia valmiin C++ rajapinnan kautta. Siksi on erittäin suositeltavaa hallita perusohjelmointitaidot. Painopisteenä ei kuitenkaan ole itse ohjelmoinnin harjoittelu, ja siksi tarjotaan valmiita esimerkkejä joiden pohjalta harjoitustyöt eivät käy ylivoimaisiksi.

Kurssi on harjoitustyöpainotteinen ja useimmat harjoitukset ovat pakollisia kurssin suorittamiseksi. Harjoitusbonuksilla voi ansaita korotuksen hyväksyttyyn tenttiin (lisätietoa harjoitussivulla). Luennoilla annetaan tarvittava teoriapohja. Lisäksi opiskelijat esittelevät oman sovelluksen luentojen yhteydessä pidettävänä seminaariesityksenä.

Materiaali

Aikataulu, huoneet ja luentokalvot löytyvät POPista ja täältä koska POP on poissa käytöstä. Harjoitukset löytyvät omalta www-sivultaan. Anna palautetta kurssista Kaiku-järjestelmässä.

Luentomateriaalin muodostavat kurssin kalvot (tenttimateriaalia). Tukevana kirjana käytetään M. Kuorilehto et. al "Ultra Low Energy Wireless Sensor Networks in Practise", Wiley, ISBN 978-0-470-05786-5.

For international students

There is a parallel course TKT-2307 for this course. The exercises are shared with this course. All materials and exam are in English in TKT-2307. Schedule, classrooms, and lecture notes are available at POP and also here and exercises here.

The course is mainly based on execrices that cover installation of a real WSN network for Tietotalo, as well as measurement, analysis and applications of the network. Basic programming skills are required (C/C++). Note that exercises are compulsory to pass the course. Bonus points are given for extra effort in exercises and can raise the course mark for accepted exam (more info on the exercise page).