Waps-projekti


Waps (Sensoriverkot teknologiasta sovelluksiin) on Tekes:n Ubicom-teknologiaohjelmaan kuuluva tutkimusprojekti. Hanke alkoi syksyllä 2011.

Waps-projekti suoraviivaistaa erilaisten langattomien anturiverkkojen (wireless/ubiquitous sensor networks, WSN/USN) hyödyntämistä sekä nykyisissä että uusissa tuotteissa ja palveluissa. USN-verkoista odotetaan kasvavan uusi merkittävä teknologian ja palveluiden teknologia. Nopea ja vaivaton asennus ilman remontointia ja rakenteisiin koskemista sekä säästöt kaapeloinnissa ovat langattoman teknologian selkeitä etuja. Lisäksi verkko on myös muunneltavissa ja laajennettavissa jälkikäteen. Tämä parhaimmillaan tarkoittaa merkittäviä säästöjä järjestelmän elinkaaren aikana.

Projektin tavoitteet

Samaa verkkoa (mittaustietoa) voidaan teknisesti käyttää moneen tarkoitukseen. Tavallisimmat toiminnot anturiverkoilla ovat mittaus ja tunnistus, toimilaitteiden ohjaus, esineiden ja henkilöiden paikannus, tiedon tallennus, sekä tiedonsiirto eri laitteiden välillä. Teknologioita on tarjolla kasvava määrä, sisältäen erilaisia standardeja ja eri sovelluksiin/kohteisiin/palveluihin räätälöityjä tuotteita. Eri teknologiat ovat hajallaan, mikä vaikeuttaa uusien niiden käyttöönotto, eikä selkeitä soveltamismalleja tai teknologian suorituskyvyn reunaehtoja ole.

Potentiaalisia sovellusalueita ja käyttötapauksia ovat mm. logistiikka, väliaikaiset mittaukset säätöjaksojen aikana, energiakulutuksen seuranta ja optimointi, koneiden kunnonvalvonta ja riskitilanteiden ennustaminen, asuin- ja työympäristön laatuparametrien seuraaminen, turvallisuustuotteet, hoivapalvelut, terveydenseuranta, ja viihdepalvelut.

TTY:n ja yritysten aiemmassa tutkimuksessa toteutetut pilotit (esim. WIREPAS-tutkimusprojekti) ovat osoittaneet WSN-teknologian käyttökelpoisuutta ja sen toiminnan rajoja eri sovellustapauksissa. Yhtä yksittäistä, muista selkeästi erottuvaa ja erityistä kysyntää luovaa sovellusaluetta ei tullut esille. Edelleen, myöskään yhtä yksittäistä teknologiaa, joka täyttää anturiverkkojen kaikki suorituskykyvaatimukset ei ole olemassa, vaan anturiverkkotuotteet tullaan jatkossakin toteuttamaan yhdistelmänä erilaisia komponentteja, standardeja, osa-standardeja, ja kokoelmana eri alijärjestelmiä.

Verkon operatiivinen hallinta ja sen elinkaaren hallinta vaativat kehitystyötä ja uusia työkaluja, mikä tarkoittaa diagnostiikan toteuttamista ja verkon koko elinkaaren ottamista mukaan tuotesuunnitteluun (helppo asennus, laajentaminen, komponentin vaihtaminen).

Anturiverkkojen hyödyntäminen vaatii mallin, jossa voidaan tehokkaasti kehittää "täsmäpalveluita ja-tuotteita" esille tulevien vaatimusten mukaisesti. Näiden täsmäpalveluiden ja tuotteiden tulee olla toteuttavissa hyödyntämällä ja laajentamalla olemassa olevaa tuotepohjaa ja –infraa, sekä tehokkaalla uusien teknologioiden käyttöönotolla. Infrastruktuurilta vaaditaan päästä-päähän toiminnallisuutta, avoimuutta, ja mahdollisuutta monen eri toimijan yhteistyölle palveluiden toteutuksessa. Infrastruktuuri on tarkoitettu tukemaan uusien anturiteknologioiden tehokasta käyttöönottoa, arvo- ja yhteistyöverkostojen syntymistä, sekä vauhdittamaan uusien tuoteiden ja palveluiden kehittämistä.

Projektissa kehitetään yhteistyössä anturiverkkojen:

Projektissa toteutetaan avoimen lähdekoodin referenssi-ohjelmisto pilvilaskentaa hyödyntävälle WSN/USN-sovellusinfrastruktuurille.

WAPS-projekti esittäytyi Asuntomessuilla Tampereella 2012.
Asuntomessujen esittelysivut


Waps-projektin esite Elkom 2011-messuilla.